Over Sorores Meae

SORORES MEAE

betekent letterlijk: Mijn (geliefde) Zusters.

Sorores Meae heeft zich onder andere bekwaamd in composities van Tsjechische componisten die worden uitgevoerd in de Tsjechische taal. Hiernaast staat religieuze en wereldlijke muziek uit voornamelijk de 19e en 20e eeuw op het repertoire. Enkele wapenfeiten: in 2002 en 2004 heeft Sorores Meae geconcerteerd op diverse locaties in Praag en Dobris. In 2006 verzorgde het koor op uitnodiging een concert in de Pieterskerk te Leiden.

Het streven is om jaarlijks minimaal één concert te brengen in Zaanstad, maar vaker zijn dat er twee. Zaanstad kent Sorores Meae natuurlijk van de Christmas Carols, want ook deze worden vrijwel jaarlijks uitgevoerd. Leden van Sorores Meae werkten vele jaren op uitnodiging  als coro in ripiene mee aan Matthäus-Passion uitvoeringen te Alkmaar, IJmuiden, Amstelveen en Enkhuizen.

Sorores Meae staat onder de inspirerende leiding van Karin Joosen. Onlangs is besloten dat het koor in haar 25e bestaansjaar in 2020 zal stoppen. Het laatste concert vindt plaats op zondag 14 juni 2020

KARIN JOOSEN
 
Karin Joosen studeerde aan het conservatorium te Alkmaar de vakken Zang en AMV. Zij vervolgde haar zangstudie bij Wout Oosterkamp en Hanneke Kaasschieter en directielessen ontving ze van Pieter Jan Olthof. Naast het lesgeven aan individuele zangleerlingen is zij ook docent koorvorming bij FluXus. Vele koorzangers uit de Zaanstreek kennen haar van de scratch concerten, waarbij ze in één dag het instuderen en de uitvoering van één of meerdere koorwerken voor haar rekening neemt. Ook geeft zij stemvorming- en koorvormingscursussen en workshops. Naast Sorores Meae dirigeert zij het theaterkoor van FluXus.