Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Secreteriaat:
Marianne koopmans
E-mail: info@sororesmeae.nl

Wilt u graag lid worden van Sorores Meae? E-mail of bel voor een afspraak en woon een repetitie bij.
Maak daarna een afspraak voor een auditie.

Het repetitierooster met de concertdatum wordt twee maal per jaar, ruim voor aanvang van de periode samengesteld. 

Elke maand wordt er drie keer gerepeteerd op zaterdagochtend of vrijdagavond.
Af en toe wordt er een repetitiedag ingeroosterd.
Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.

Voorwaarde: u kunt zelfstandig koorpartijen instuderen.
Zangles is geen vereiste, maar wel gewenst.

Indien u ons wilt steunen, dan kunt u uw waardering laten blijken door een financiële bijdrage op ING-rekening
NL59 INGB 0005 3455 01 ten name van Stichting Koor initiatieven, onder vermelding van: ‘waarderingsbijdrage’.

Alvast vriendelijk dank voor uw bijdrage.

De foto’s op onze website worden doorgaans gemaakt door Ruud Janssen en Ronald Broerse